I maktens boning finns både rädsla och osäkerhet.

Men hur roligt på en skala 1 till 10 är det att leva med vetskapen att dom som innehar makten över vår vardag egentligen är vanliga människor. Människor som sökt sig till maktens boning för att sedan inse att det var inte som jag trodde det skulle vara att sitta på denna position. Makthavare före den sk IT revolutionen levde en trygg vardag. Folkvalda sådana som dagens politiker inom tex Idrottsnämnden i Stockholm eller som inom Idrotts rörelsen dit placerade antingen genom rekommendation eller via Styrelse beslut. Till div styrelse poster kuppar man in sig eller blir rekommenderade. Styrelse poster kan vara allt från Ideellt kopplade eller mycket väl betalda. Gemensamt för alla dessa individer idag är att alla är starkt knutna till näringslivet. Idag måste hela Idrottsrörelsen bedrivas affärsmässigt. Det spontana talas det mycket och ofta om från alla håll men detta är bara en skenmanöver mot allmänheten för att dölja det mera affärsmässiga. Våra Idrottspolitiker idag tex kan utan sitta på mängder av stolar i olika bolag vid sidan av dess folkvalda Politiska uppgifter. Det ger en straffsparks liknande situation för andra företag att påverka deras beslutsfattande. Vi vet idag många som följt nyhetsflödet att oegentligheten kopplade till Idrottspolitiker kommer stötvis men inte till den sannings enliga grad att det påverkar dessa nämnvärt. Jag har på detta forum målat upp många sanningar och spådomar inför framtiden. Sanningarna har dock börjat komma fram i ljuset. Lagom till höstens val kommer det ligga mycket fokus på dessa. Stockholm Stad har idag en mycket god Ekonomi. Skattehöjningar etc som flaggats för från alla håll och kanter är bara för att skapa oro för alla som känner att man åtnjutit stora fördelar senaste 7.5 åren med Allians styre. Man lägger sig närmare S inför valet. Några som definitivt inte åtnjutit fördelar är alla Barn & Ungdoms Idrott samt övrigt som inte är förknippat med fotboll. Fotbollens lobbyister och deras smarta marknads styre över IN politiker har dränerat alla budgetar. Nu vet vi det som man flaggat för redan när Friends och Tele2 planerna lanserades att vi andra Idrotter kommer sparkas tillbaka till Stenåldern. På flera plan är det ren kriminell verksamhet som bedrivits med Miljonregnen över en Sports Elitverksamhet. Skall inte fastna i detta just nu men kort sagt kommer många löften och lögner om bot och bättring lanseras från dessa förljugna makthavare inom IN. Nu har rädslan tagit över inför valet. Osäkerheten OM det man pysslat med under sin mandatperiod kommer fram i ljuset. Det jag kan säga trots 08,s goda Ekonomi finns det inte en budget värt namnet för framtiden. Renoveringar av simhallar. Närmast Åkeshov som idag härbärgerar upp till 1500 simmare på föreningsnivå + allmänhet. Kommer läggas på is. Summor upp till 400??? miljoner har nämnts. Hall för Gymnastik i Söderort. Inte nära och än längre flera Idrottshallar inom 08 området. Dels för att pengarna inte finnes ej heller vill man lägga ned pengar på värdefulla ytor där man kan investera i bostäder (lovvärt men helst inga studentbostäder) men hellre i kontor och gallerior. I Sten Nordins vision (sade jag att han är totalt ointresserad av Idrott på alla plan) bygger man hellre det som genererar pengar på kort sikt till staden än en lång investering på Barn & Ungdoms fritids sysselsättningar. Därför ingen skräll att Ingvar Kamprads IKEA koncern gör Entre’ innanför stadsmurarna i slakthus området. WHY!!!! Finns bara 2 Vinnare i detta Sten Nordin och Ingvar Kamprad. Alla andra inkl affärsidkare boende idrottsrörelsen kommer det att svida. Man bygger ett kaos område på alla plan. Här kunde Stockholm hellre byggt den hett efterlängtade arenan för hallidrott med 5000 sittplatser. Men allt detta är en Utopi i dagens Stockholm.

Idrottens makthavare är ungefär likadana som dom folkvalda. Men här är det mera att om man upptar lön för sitt uppdrag sällan eller aldrig vågar ifråga sätta Idrottens föråldrade regelverk. Faktum är att när man läst inte bara kan konstatera att mycket är förlegat men samtidigt ett stöd för Makthavarna  i sitt beslutsfattande. Skulle det hända att man ifråga sätter sin egna Idrotts regelverk i fram för allt bestraffnings frågor. Ja då blir du inte långvarig. Överklagande instanserna som är vi medlemmars sista utväg ändra sällan eller aldrig ett utslag som gjorts av aktuellt förbunds rättkommitte’. Motsvarigheten inom Politiska ämbeten och Näringsliv heter förvaltningsrätten. Dom följer strikt Svea Rikes Lag. Även där få utslag som ändrats hur jäkla felaktiga i till och med allmänhetens ögon det gjorts från början.

Jag har denna säsong tyvärr fått alldeles för mycket erfarenhet av detta för att det skall vara nyttigt för kropp och själ. För mig är inte bara IF Swithiod och alla dess medlemmar utan även andra föreningars ungdomar mina barn. Jag är dess beskyddare mot alla vuxna i maktpositioner som känner att dom utan känslor kan styra eller förändra dess framtid i en negativ riktning. Jag blev bjuden på en WO av mitt utvecklings lag i Div 4. Där matchläggningen under sportlovet med både det laget och A-laget förlades båda helgerna under denna ledighet. Bara som en påminnelse. Skolloven är till för familjen att kunna vara mer med varandra och komma närmare. Har många positiva effekter. Förlägger man matcher i lägre divisioner får man inom föreningar räkna med från fall vilket är helt acceptabelt sett till vad det ger tillbaka när man återkommer efter ledigheten. Nu hamnar man i en sits att man ibland kan behöva övertala eller rent av tvinga människor att ställa upp både för laget och förening. Helt ortodoxt och barockt i krav ställan. Idrott skall vara kul och utvecklande för alla. Här åsido sätts detta. IF Gauthiod blev bestraffade med Idrottsrörelsens strängaste straff. Kraftiga böter och direkt uteslutning. För så läser Handbollens Makthavare sitt regelverk. Hade det stått gå direkt i Fängelse utan att passera gå. Hade förmodligen jag som högst ansvarig suttit på Österåker just nu. Men kanske är det dit vi är på väg. För nu var det inte slut på detta. För någon månad senare fick jag via mail och inget annat. Alltså inga telefon samtal tex. Ett beslut från Stockholms Handbolls Förbund där man stängt av en av våra spelare från P01 i en månad. 12 år gammal. Nu 13 från all handboll i början av nästa säsong. För mig var den en chock verkligen. Inte bara att jag känner Adam och hans föräldrar mycket väl och vet vilken underbar familj det är och stöttar sina söner i allt. Precis som är grundtanken i min värld. Jag har gjort det samma och nu även med resterande ungdomar inom Handbollen. Jag har under en period nu insett att oavsett hur saker gått till och beslut grundat på 1 persons beskrivning så ¨FÅR MAN ALDRIG STRAFFA ETT BARN¨. Hittade massor om detta. Har varit i kontakt med alla instanser kopplade till barn och idrott och barn i huvudtaget. BRIS RÄDDA BARNEN RiksIDrottsFörbundet mfl. Stödet för oss och Adam var starkt. Sistnämnda RF ville i början inta en defensiv roll och sade att Svenska Handbolls Förbundet är ett fristående förbund och inte kopplat till RF. Men sade att nu handlar det om ett Barn som far illa för att det sitter betalda förbunds representanter och likställer ett barn som vuxen för att det står så i deras Regelverk. Och igen. Vem vågar ifråga sätta detta. Nu skall jag inte dra mera i detta ärende då det i skrivandes läge är under överklagan. Jag poängterade även för aktuella målsmän dvs föräldrar tränare och ledare att detta fäller inte bara Adam utan även alla andra barn som råkat illa ut i dessa frågor tidigare och kommer med all säkerhet upprepas om ingen ställer sig upp och säger ifrån. Men som sagt i Maktens boning……..

Jag är en Ordförande och Ansvarig för min förening och handbollens utvecklande men med ålderns rätt nu 50 kommer jag att dra mig tillbaka för att hitta något inom Idrottsrörelsen som ger mig positiv respons i mitt Ideella arbete. Handbollen denna säsong har inte gett mig något mer än våra duktiga 00- lags framgångar. Sen är jag väldigt trött på att stå ensam mot Idrottens Makthavare. Ni är många därute som gör ett likvärdigt arbete som jag och som ni märker blir det bara mer och mer att göra administrativt. Förbundets egna idee’r att hjälp till själv hjälp. Ni skall hjälpa förbundet med deras arbete. Personligen tycker jag att hela strukturen och verksamheten inom handbollen idag bara pekar nedåt. Det här med att man ständigt måste uppvakta Idrottens Makthavare 24/7 som fotbollens lobbyister har och gör finns inte inom handbollen. I korta ordalag en beskrivning från självaste Tävlings ansvarige på Svenskan där han kommentera i tv hallsituationen för Elitlagen i Stockholm idag.

– Kraven på Handbollens Elitlag kommer att öka att dom SJÄLVA måste lösa Arena frågan i Stockholm.  Jaha och hur skall detta gå till just i Stockholm. Ett rejält beslut jag tycker dom på SHF skulle göra idag. Och det är för 08 handbollens framtid. Ta bort alla dispenser för aktuella hallar har idag och skicka ut alla lag ur Elitserien som härbärgerar Eriksdalshallen nacka bollhall brännkyrka Tumba Sporthall Vikingahallen tex. Låter tufft men vill se hur lokala förbund samt sittande Idrottspolitiker löser denna Negativa reklam för Sverige Huvudstad. Skulle bli nyhets stoff runt om i Europa. Ingen där vet just nu hur illa vardagen ser ut för Handbolls Stockholm.

Swora På Er.

Gerry